Plakater

Kulturnattens plakat danner rammen for den visuelle identitet på Kulturnatten. Derfor skal den kunne bruges i mange sammenhænge f.eks. som Kulturpas, forside af program, annoncer, website osv.  


Her kan du se plakater fra den første Kulturnat i 1993 og til nu.

2016
Hvass&Hannibal
Art & Design Studio
Hvass&Hannibal

2015
Mai-Britt Amsler
Illustrator/designer
Mai-Britt Amsler

2014
Mads Berg
Illustrator
Mads Berg

2013
Morten Noer
Designer
Morten Noer

2012
I. Lunden & Å. Sollihøgda
Danmarks Designskole
I. Lunden & Å. Sollihøgda

2011
Daniel Nielsen
Mediehøjskolen
Daniel Nielsen

2010
Fie Lindholm
Danmarks Designskole
Fie Lindholm

2009
Stinne Marie Jensen
Mediehøjskolen
Stinne Marie Jensen

2008
Jens Dan Johansen
Danmarks Designskole
Jens Dan Johansen

2007
Anna Kirstine Mulvad
Danmarks Designskole
Anna Kirstine Mulvad

2006
Nina Kirstine Broen
Danmarks Designskole
Nina Kirstine Broen

2005
Mads Hjort
Danmarks Designskole
Mads Hjort

2004
Tore Rosbo
Danmarks Designskole
Tore Rosbo

2003
Jack Dahl
Danmarks Designskole
Jack Dahl

2002
Mads Hjort
Danmarks Designskole
Mads Hjort

2001
Henrik Bekker
Danmarks Designskole
Henrik Bekker

2000
Sidse Lange
Den Grafiske Højskole
Sidse Lange

1999
Lars Kirk
Danmarks Designskole
Lars Kirk

1998
Nathalie Nystad
Danmarks Designskole
Nathalie Nystad

1997
Julie Asmussen
Danmarks Designskole
Julie Asmussen

1996
Ida Olsen
Grafisk Designer
Ida Olsen

1995
Kristina Buk Jørgensen
Grafisk designer
Kristina Buk Jørgensen

1994
Maiken Lyster
Grafisk designer
Maiken Lyster

1993
Lisbeth Fink Nielsen
Grafisk designer
Lisbeth Fink Nielsen