172. Banedanmark Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

 


Time: 6:00 PM - 10:00 PM

Banedanmark Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
https://www.bane.dk/da/Nyt-fra-Banedanmark/Kulturnatten-2017

Categories and District
Guided tour
City centre