Tilskud 2023

Tilskud til særarrangementer til Kulturnatten den 13. oktober

Kulturnatten uddeler hvert år op imod 3 millioner kroner i tilskud. Det er penge, der er øremærket til at højne kvaliteten af de arrangementer, som afholdes på Kulturnatten.

I kan søge om tilskud til særarrangementer senest den 14. juni, kl. 15.

Støtten ydes kun til arrangementer, der finder sted på Kulturnatten og uddeles efter en vurdering af de indkomne ansøgninger. Støttens størrelse er afhængig af arrangementets og den søgende institution.  

Ansøgning skal foregå via ansøgningsskemaet, som I finder her på siden. Ansøgninger sendes på mail som en vedhæftet samlet pdf-fil til info@kulturnatten.dk senest den 14. juni.

Kun ansøgninger fra godkendte arrangører kommer i betragtning.

Alle ansøgere vil få besked om, hvorvidt de er blevet bevilliget tilskud via mail senest den 7. juli.

Hvis I får bevilliget tilskud, udbetales det efter Kulturnatten via en ”udbetalingsanmodning”, som I får tilsendt på mail inden Kulturnatten. Udbetalingsanmodningen skal sendes tilbage senest den 1. december.

Bemærk, at Kulturnatten indtil den 1. september kan aflyse hele Kulturnatten, og dermed forbeholde sig ret til ikke at udbetale tilskud. Derfor er det vigtigt, at eventuelle indkøb først fortages efter den 1. september samt at aftaler og kontrakter med eksterne tager højde for dette, så tilskudsmodtagere også kan holdes skadesfri i tilfælde af en aflysning.

Download skema til ansøgning her.