Tilskud 2018

I kan søge om tilskud til særarrangementer inden den 15. juni 2018.


Støtten ydes kun til arrangementer der finder sted på Kulturnatten og uddeles efter en vurdering af de indkomne ansøgninger. Støttens størrelse er afhængig af arrangementets og den søgende institutions art. 

Kun ansøgninger, der modtages inden den 15. juni 2018 kl. 15., på Kulturnattens eget ansøgningsskema, kommer i betragtning. Svar på ansøgninger udsendes senest den 6. juli.

Ansøgningsskema vil ligge til download senest primo maj 2018.

Datoer, I skal huske, hvis I er tilskudsmodtagere:

24. august 2018: Sidste frist for indsendelse af aftale om tilskud

3. december 2018: Sidste frist for indsendelse af udbetalingsanmodning samt bilag