Vilkår og rammer

Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående vilkår og rammer.

Kulturnatskvalitet Kulturnattens gæster forventer for at opleve noget helt særligt under Kulturnatten, og derfor skal de også forlade arrangementerne med opfattelsen af at have oplevet noget ekstraordinært. Det betyder, at alle arrangementer under Kulturnatten skal være enestående og emme af omtanke og kvalitet. Vi kalder det Kulturnatskvalitet.

Følgende kriterier skal ALLE være opfyldt som arrangør:

1. Det er et krav, at gæster skal vise Kulturpas til alle arrangementer, der er offentliggjort i Kulturnattens trykte oversigt og på hjemmesiden. Arrangører skal derfor afsætte personale til at tjekke om gæsterne bærer Kulturpas, og sikre at de bliver forment adgang, hvis de ikke har et Kulturpas. Vi er bevidste om, at der til arrangementer på offentlig veje og pladser, ikke kan tjekkes, om gæsterne har Kulturpas.

2. I egen markedsføring af arrangementer skal det ligeledes tydeliggøres, at der på Kulturnatten KUN er adgang for gæster med Kulturpas (det gælder også på sociale medier som f.eks. Facebook). Det må ikke fremgå, at noget er gratis. Det er misvisende, da alle arrangementer på Kulturnatten har fri adgang med Kulturpas. Brug af ordet ”gratis” kan give gæsterne opfattelsen af, at de ikke behøver Kulturpas for at deltage.

3. Arrangementet skal være gratis for gæster med Kulturpas

4. Arrangementet skal foregå i Københavns- eller Frederiksberg Kommune.

Vil I være arrangører?
Hvis I ønsker at være med som arrangører, skal I via hjemmesiden lave en arrangør forespørgsel.
Kulturnatten arbejder med A- og B-grupper. Nedenfor kan I se, hvilken gruppe I tilhører. Hvis I bliver godkendt som arrangør, og der er tvivl om hvilken gruppe I tilhører, bestemmer Kulturnatten.

Gruppe A
♦ Museer og andre permanente udstillingsbygninger.
♦ Biblioteker samt statslige, kommunale og lokale arkiver.
♦ Ikke-kommercielle institutioner med faste åbningstider, der har en offentligt tilgængelig samling eller særligt enestående seværdigheder.
♦ Zoologisk Have
♦ Kirker og statsanerkendte trossamfund

Gruppe B
♦ Kultursteder, ikke-kommercielle (medborgerhuse, uddannelsessteder, m.fl.).
♦ Øvrige ikke-kommercielle aktører (rådhuse, Folketinget og ministerier).
♦ Foreninger, anden offentlig administration, organisationer o.l., under forudsætning af, at de har til huse i bygninger af særlig arkitektonisk eller historisk interesse, og tager afsæt i dette i deres arrangement.
♦ Kommercielle aktører (f.eks. boghandlere, gallerier og kunsthåndværkere med arbejdende værksteder).

Deltagergebyr for Gruppe B
Alle i gruppe B skal inden den 13. oktober betale deltagergebyr på kr. 2000,- , uanset om man fremgår af både den trykte oversigt og online programmet eller kun i online programmet.
Faktura sendes automatisk ved godkendelse fra Kulturnatten.

Ny hjemmeside
Vi har i 2017 opdateret hjemmesiden og indtastningsdatabasen både designmæssigt og funktionelt. Det betyder bl.a., at hver arrangør får én side hver til at præsentere eget program.
Dermed får gæsterne et bedre overblik over, hvad der sker hos hver arrangør.

Læs om ændringerne og se vejledning til indtastning.
Det er vigtigt, I læser vejledningen grundigt. Hent vejledningen her!

Den trykte oversigt erstatter det trykte program
Det trykte program er i år en oversigt over, de mange arrangører. Der vil i år ikke være trykt tids-specifikke arrangementer, men derimod en kort tekst fra hver arrangør.

Denne tekst skal kort give et indtryk af, den samlede oplevelse gæsterne kan få hos jer.

Vi henviser til at gæsterne benytter hjemmesiden for at læse mere om årets tidsspecifikke arrangementer.

Kulturnatten forbeholder sig ret til at redigere i teksterne.

Alle arrangører i oversigten SKAL åbne kl. 18.00, hverken tidligere eller senere.
Vi ser gerne at I holder jeres institution åben indtil kl. 24, der er Kulturnattens generelle åbningstid. Arrangører må tidligst lukke dørene kl 22.00.

Det er muligt at søge om tilskud til arrangementer
Kulturnatten uddeler hvert år op mod 3 millioner kr. i tilskud. Penge, der er øremærket til at højne kvaliteten af de arrangementer, og som afholdes på Kulturnatten.

Ansøgning skal foregå via ansøgningsskemaet Skema og vejledning til ansøgning om tilskud 2017. Ansøgninger skal ligge med posten den 16. juni eller på mail som vedhæftet pdf fil til info@kulturnatten.dk senest kl. 15. den 16. juni.

Kun ansøgninger fra godkendte arrangører kommer i betragtning.

Deadline for indtastning af profilarrangement den 21. august
Alle arrangører, der har indtastet inden deadline kl. 15 den 21. august 2017 kommer med i den trykte oversigt.

Efter den 21. august låser vi alle de indtastede tekster og det vil først være muligt at tilføje tekst til online programmet efter den 1. september.

Sidste frist for at redigere og tilføje arrangementer online er 2. oktober.

Den 1. september åbner vi igen og arrangører, der kun ønsker at være med online kan melde sig til.
Alle kan indtaste arrangementer indtil 2. oktober, hvor vi lukker for redigering og tilføjelser af arrangementer

Arrangementer, der kræver tilmelding
Arrangører må ikke kræve tilmelding uden forudgående aftale med Kulturnatten, og tilmelding skal så vidt muligt undgås fuldstændigt.

Tilmelding må i år kun foregå online via Billetto eller via eget online tilmeldingssystem og skal begynde den 2. oktober kl 12.

Afhentning af plakater og Kulturpas er obligatorisk
Vi producerer streamere med teksten "Kun for gæster med Kulturpas", og arrangører skal tydeligt vise denne streamer sammen med årets Kulturnat plakat.

Alle arrangører, der ikke sælger Kulturpas, skal selv afhente plakater, streamere og to eksemplarer af dette års Kulturpas og program på Kulturnattens kontor.

Fra 2. oktober til og med 13. oktober er kontoret i Sankt Peders Stræde 28c, 1. sal åbent for afhentning mellem kl. 10.00 og 15.00 eller efter aftale.

Materialet er ikke tungt og kan nemt transporteres til fods eller på cykel.

Salgssteder får leveret materialet mellem 22. september til 2. oktober.

Kulturpasset koster 95,- kr., og gæsterne har mulighed for at få udleveret den trykte oversigt uden ekstra betaling.

Oversigten over Kulturnattens salgssteder finder I på hjemmesiden fra 2. oktober, hvor salget starter.

Ansvar
Hver arrangør er ansvarlig for alle egne arrangementer. Det er ligeledes arrangørernes ansvar, at myndighedskrav overholdes og at de nødvendige tilladelser bliver indhentet. Download Vilkår og rammer