Vilkår og rammer 2019

Den Lille Kulturnat den 15. marts

Koncept og ramme
Alle de arrangører, der deltog i Kulturnatten i oktober 2018 bliver inviteret til at deltage. Der medtages kun arrangementer for børn i programmet, målgrupperne er: små børn mellem 2-5 år og store børn mellem 6-12 år.
Alle arrangementer skal foregå i tidsrummet mellem kl. 16 og kl. 21.

Billetten til Den Lille Kulturnat er et armbånd, der kan købes hos 7-Eleven eller hos nogle af de medvirkende museer og andre arrangører.
Armbåndet koster 85 kr., hvis man er fyldt 12 år og så kan man tage fire børn under 12 år med gratis. Armbåndet vil ikke gælde som rejsehjemmel (billet) til bus, tog og Metro.

Arrangementerne skal være gratis og eksklusivt for gæster med billet til Den Lille Kulturnat, men idet en del af tidsrummet er indenfor den almindelige åbningstid på mange kulturinstitutioner, må de medvirkende arrangører gerne sælge normale entrébilletter til gæster, der kun ønsker at besøge fx det pågældende museum og ikke deltage i de børnearrangementer, der er en del af Den Lille Kulturnat. Billetten gælder til alle arrangører og de arrangementer, der er med i programmet.

Den Lille Kulturnat de næste tre år
Den Lille Kulturnat får tre år til at stadfæste sig og begynde at få egen indtjening. Sker det ikke, skal det op til revision i Kulturnattens forening, om den skal fortsætte. Indtil da er det besluttet, at Den Lille Kulturnat finder sted i uge 11 de næste tre år. Den 15. marts 2019, den 13. marts 2020 og den 19. marts 2021.

Tilskud
Der bliver i første omgang ikke mulighed for at uddele tilskud til arrangører med mindre de er medlemmer af Kulturnattens forening. Dette vil blive revurderet i 2020, når vi ved, hvor mange gæster Den Lille Kulturnat kan tiltrække.

Hvis I ønsker at være med som arrangør til Den Lille Kulturnat, skal I:

♦    Tillade gæster med billet til Den Lille Kulturnat at komme gratis ind mellem kl. 16-21.
♦   Kræve, at gæster skal vise billet til alle arrangementer, der er offentliggjort i programmet. Arrangører skal derfor afsætte personale til at tjekke om gæsterne har billet, og sikre at de bliver forment adgang, hvis de ikke har en billet til Den Lille Kulturnat.
♦   Arrangere et eller flere børnearrangementer i tidsrummet kl. 16-21. Arrangementerne skal helst være kortvarige og skal gerne gentages i løbet af aftenen (flow). Et arrangement kan også være eksempelvis et åbent børneværksted, der holder åbent mellem kl. 16-21.
♦   Overholde de, fra sekretariatet udstukne, deadlines.
♦   Oprette arrangementerne på Kulturnattens hjemmeside.
♦   Have lokation i Københavns- eller Frederiksberg Kommune


Hvis I ikke var med som arrangør til Kulturnatten i 2018, skal I via hjemmesiden lave en arrangørforespørgsel. Hvis I var arrangør i 2018, skal I blot logge ind på jeres profil og klikke på ”Ja tak - tilmeld os Den Lille Kulturnat 2019”. Herefter kan I begynde indtastningen. Kulturnatten arbejder med A- og B-grupper. Nedenfor kan I se, hvilken gruppe I tilhører. Hvis I bliver godkendt som arrangør, og der er tvivl om hvilken gruppe I tilhører, bestemmer Foreningen Kulturnatten.

Gruppe A
Museer og andre permanente udstillingsbygninger.
Biblioteker samt statslige, kommunale og lokale arkiver.
Ikke-kommercielle institutioner med faste åbningstider, der har en offentligt tilgængelig samling eller særligt enestående seværdigheder.
Zoologisk Have
Kirker og statsanerkendte trossamfund


Gruppe B
Kultursteder, ikke-kommercielle (medborgerhuse, uddannelsessteder, m.fl.).
Øvrige ikke-kommercielle aktører (rådhuse, Folketinget og ministerier).
Foreninger, anden offentlig administration, organisationer o.l., under forudsætning af, at de har til huse i bygninger af særlig arkitektonisk eller historisk interesse, og tager afsæt i dette i deres arrangement.
Kommercielle aktører (f.eks. boghandlere, gallerier og kunsthåndværkere med arbejdende værksteder).

Deltagergebyr for Gruppe B
Alle i gruppe B skal inden den 15. marts 2019 betale deltagergebyr på kr. 2000,-.
Faktura sendes automatisk ved godkendelse af ansøgning.

Programmet
Der bliver til Den Lille Kulturnat ikke produceret en trykt oversigt, så det er kun på hjemmesiden, at gæsterne kan finde informationer om, hvem der er med og hvilke arrangementer, der finder sted.
Her vil hver enkelt arrangør fremgå med egen profil, samt en liste over de arrangementer, der finder sted hos dem under Den Lille Kulturnat.
Vi har lavet en vejledning til indtastning, læs den grundigt, så I er forberedt på, hvilke oplysninger I skal taste ind. Hent vejledningen her fra den 10. december!

Arrangementer, der kræver forhåndstilmelding
Arrangører må ikke kræve forhåndstilmelding uden forudgående aftale med Kulturnatten, og tilmelding skal så vidt muligt undgås fuldstændigt.
Tilmelding må kun foregå online via Billetto eller via eget online tilmeldingssystem og skal begynde den 11. marts kl. 12. Hvis I skulle få udsolgt af tilmeldingsbilletter, så send os en mail, så skriver vi det på jeres side.

Afhentning af plakat på Kulturnattens kontor
Alle arrangører skal afhente plakat og to eksemplarer af billetter til Den Lille Kulturnat hos os.

Fra 1. marts til og med 15. marts er kontoret i Sankt Peders Stræde 28c, 1. sal åbent for afhentning mellem kl. 10.00 og 15.00 eller efter aftale. Materialet er ikke tungt og kan nemt transporteres til fods eller på cykel.

Ansvar
Hver arrangør er ansvarlig for alle egne arrangementer. Det er ligeledes arrangørernes ansvar, at myndighedskrav overholdes og at de nødvendige tilladelser bliver indhentet fra kommune, politi, brandmyndigheder osv.

Vilkår og rammer for deltagelse som arrangør i Kulturnatten 2019 vil kunne ses her fra den 1. april 2019.

Download vilkår og rammer for Den Lille Kulturnat