Persondatapolitik

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig om Kulturnattens behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

Foreningen Kulturnatten København
Gothersgade 11
1123 København K

Telefon: 3315 1010
Mail: info@kulturnatten.dk

Hvilke personoplysninger indsamler Kulturnatten?
Kulturnatten indsamler visse almindelige personoplysninger om dig, begrænset til navn, adresse og e-mail.
Der bliver ikke behandlet personfølsomme oplysninger.

Til hvilket formål behandler Kulturnatten dine personoplysninger?
Kulturnatten behandler dine personoplysninger, når du køber produkter hos os.
Herudover anvender vi dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter, hvor du får den bedst mulige information om selve Kulturnatten.

Hvor indsamler Kulturnatten dine personoplysninger fra?
Kulturnatten indsamler dine personoplysninger enten direkte fra dig selv eller ved køb på vores hjemmeside.

På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?
Dine personoplysninger, der indsamles til brug for markedsføringsmæssige aktiviteter, sker på grundlag af et samtykke fra dig, jf. markedsføringsloven § 10.

Dine personoplysninger indsamlet til brug for salg af produkter som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf.  persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b).

De behandlede personoplysninger er nødvendige for at Kulturnatten kan opfylde sine forpligtelser overfor dig, og såfremt du ikke ønsker at give dem, kan Kulturnatten ikke yde de ønskede services og køb.

Hvem videregiver Kulturnatten personoplysninger til?
Kulturnatten videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du udtrykkeligt samtykker hertil.

Kulturnatten benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Kulturnatten. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Periode for opbevaring
Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Kulturnatten sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Sikkerhed
Kulturnatten har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ret til indsigt og berigtigelse
Hos Kulturnatten har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du modtager personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format.

Du har endvidere ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Disse rettigheder har du efter persondataforordningen og henvendelse i forbindelse hermed kan sendes til Kulturnatten via e-mail: info@kulturnatten.cdk

Ret til at gøre indsigelse
I tilfælde af, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsførings tiltag har du ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter Kulturnatten ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter.

Samtykke                                                                                                                                
I tilfælde af, at Kulturnatten behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter Kulturnatten ikke længere vil behandle dine personoplysninger.

Klage
Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

Copyright

Kulturnatten bestræber sig på, at informationerne på hjemmesiden er korrekte. Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og Kulturnatten påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler. Oplysninger på denne hjemmeside kan derfor indeholde unøjagtigheder eller tastefejl. Denne hjemmeside er hverken et tilbud eller en kontrakt. Pris og udbud af informationer kan ændres af Kulturnatten uden varsel.

Kulturnatten påtager sig intet ansvar for indholdet på eksterne hjemmesider, der linkes til fra denne hjemmeside. Eksterne links er en valgfri service til brugerne, hvorfor Kulturnatten ikke garanterer direkte eller indirekte for eksterne hjemmesiders indhold. Kulturnatten kan ikke stilles til ansvar for konsekvenserne af fejl eller ændringer på denne hjemmeside. Billede- og tekstindholdet på Kulturnattens website må ikke reproduceres eller bruges kommercielt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Kulturnatten.