163. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 

”Ikke fordi det er nemt, men fordi det er svært”: Danmark skal skære 70 procent af CO2-udledningen i 2030
Klimaminister Dan Jørgensen står i spidsen for regeringens klimamål om at skære 70 pct. af CO2-udledningen i 2030. Men hvorfor er det så svært, og hvad skal der til for at nå målet? Kom forbi Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og få et indblik i den opgave, vi står over for. Mød dem, der har et bud på svarene, og giv selv dit besyv med.

Tidspunkt: 18:00 - 23:00

Klima- Energi og Forsyningsministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K
http://www.kefm.dk

Kategorier og område
Klima
Indre by
 

Tilhørende arrangementer


 
Tid
18:00 - 23:00

Drone afslører højtstående grundvand

Bliv klogere på klimaets betydning for grundvandet og oplev GEUS’ drone, der finder grundvand, som strømmer op fra jorden, vha. et termisk kamera, som tager billeder af jordoverfladens temperatur. Det er vigtigt at finde det højtstående grundvand, da det giver problemer med oversvømmelser, og det forventes kun at accelerere med klimaændringerne.
 
Tid
18:00 - 23:00

Fremtidens løsninger: Brændstof af vindmøllestrøm?

Energistyrelsen viser, hvordan fremtidens brændstofproduktion kan se ud. Kom og se, hvordan vindmøllestrøm bliver til brint og hør, hvordan CO2 kan bruges som byggesten for fremtidens elektriske brændsler. Lær om, hvordan vores energisystem har udviklet sig gennem tiderne og hør om de seneste fremskrivninger og energiteknologiske kvantespring.
 
Tid
18:00 - 23:00

Grønlands Indlandsis og klimaet – hvad sker der?

Hos os kan du blandt andet: • Møde en glaciolog fra GEUS • Få mere at vide om is, sne og feltarbejde i Grønland • Høre om overvågningen af Indlandsisen • Blive klogere på Indlandsisen, hvor hurtigt den bevæger sig og hvorfor den smelter.
 
Tid
18:00 - 23:00

Grønne mineraler til en grøn fremtid

Klimatilpasning kræver omstilling til grøn teknologi, som kræver store mængder af særlige mineraler. Har vi nok af disse geologiske ressourcer, og kan Grønland bidrage med nogle af de nødvendige mineralske råstoffer til den grønne energiomstilling? Mød Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) og se nærmere på de ’grønne’ metaller.
 
Tid
18:00 - 23:00

Klimaforandringer i Grønland

Klimaforsker og glaciolog Ruth Mottram fra Danmarks Meteorologiske Institut fortæller om klimaforandringerne i Grønland, sundhedstilstanden af Indlandsisen og de værktøjer forskerne bruger til at undersøge den.
 
Tid
18:00 - 23:00

Klimaatlas - se i hvilken grad vi kan blive ramt

Hør om Danmarks Meteorologiske Instituts nye Klimaatlas, der er et værktøj til kommunernes klimatilpasningsindsats. Klimaatlasset giver data og kortlægger den forventede fremtidige temperatur, nedbør og vandstand. Se for eksempel hvor meget det kommer til at regne i år 2050, der hvor du bor, eller hvordan havet vil stige langs den danske kystlinje.
 
Tid
18:00 - 23:00

Perspektiver i CO₂-fangst og -lagring

Opsamling og lagring af CO₂ i undergrunden er en af de metoder, der kan tages i brug for at begrænse udslippet af drivhusgasser til atmosfæren. Kom og hør GEUS fortælle om perspektiverne i CO₂- fangst og -lagring.
 
Tid
18:00 - 23:00

Se Aarhus i 3D

SDFEs digitale 3D-model, gør det muligt at planlægge udviklingen af vores land på en mere intelligent måde. Man kan man visualisere landet og byrummet i en virkelighedstro databaseret model til mange formål: Planlægning med fokus på fx energieffektivisering, placering af vedvarende energianlæg, ressourceoptimering og borgerdialog mv.
 
Tid
18:00 - 23:00

Ungeklimarådet

Kig forbi og del dine tanker og ideer med Ungeklimarådet
 
Tid
18:15 - 18:45

AFLYST: Foredrag: Mød klimaminister Dan Jørgensen

Hør klimaministeren Dan Jørgensen fortælle med egne ord om sin passion for vores klima og miljø og om arbejdet som klima-, energi- og forsyningsminister. Mødested: I ministeriets forhal ved indgangen på Holmens Kanal 20. Kom i god tid, for at være sikker på en plads.
 
Tid
18:15 - 18:45

Foredrag: Det arbejder vi med i Klimaministeriet

Her har du mulighed for at høre om ministeriets arbejde med klimadagsordenen og den grønne omstilling.
 
Tid
19:00 - 19:30

Foredrag: Grønlands Indlandsis og klimaet

GEUS’ glaciolog fortæller om overvågningen af Grønlands Indlandsis, Indlandsisens rolle i klimasystemet og hvorfor, hvordan og hvor meget Indlandsisen smelter lige nu.
 
Tid
19:45 - 20:25

AFLYST: Klimaministeren og Hverdagsaktivisten

Klimaministeren og forfatter og foredragsholder Signe Wenneberg mødes til en snak om klimavenlige valg og genveje i hverdagen. Mødested: Klimaministeriets kantine på 4. sal. Kom i god tid, for at være sikker på en plads.
 
Tid
19:45 - 20:45

Marianne og Det Grønne Monopol

Direktør Marianne Thyrring i DMI leder slagets gang når Ungeklimarådet, forfatter og hverdagsaktivisten Signe Wenneberg og Niels Peter Nørring, Landbrug og Fødevare debatterer grønne hverdagsdilemmaer. Du kan sende dit dilemma til av@kefm.dk
 
Tid
21:00 - 21:30

Foredrag: Fra klimamodeller til grundvand

Globale og regionale klimamodeller peger på stigende grundvand nær terrænet pga. øget vinternedbør, og denne udvikling er allerede i gang. Kom og bliv klogere på grundvandet, og hvad der bestemmer dets dybe. Hør også, hvordan vi i GEUS regner på det hydrologiske kredsløb, og hvordan vi arbejder på at forbedre prognoser og detaljeringsgrad.
 
Tid
21:30 - 22:00

Foredrag: Klimamodeller

Klimaforsker Rasmus Anker Pedersen fra Danmarks Meteorologiske Institut gør dig klogere på klimaforandringer, hvad en klimamodel er og hvordan den bruges til at sige noget om fremtidens klima.
 

Yderligere information


 
Begrænset adgang til toiletter.
Barnevogne/klapvogne bedes venligst ikke medbragt indendørs.